návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Královská kaple

čtvrtek  10. 1. 2008 – David Merta – skrýt článek

Královská kaple (kaple P. Marie) stávala na Rybném trhu (dnes Dominikánské náměstí) vedle Alramova domu. Založil ji Václav II. v roce 1297 (odtud přídomek královská). O necelých třicet let později byla postoupena královnou Eliškou Rejčkou (tehdy vdovou po Václavu II.) cisterciačkám. V jejich majetku pak takřka 350 let zůstala. Zároveň se zrušením kláštera v roce 1782 byla do majetku církevního fondu předána i královská kaple. O dva roky později byla kaple i se sousedním domem cisterciaček předána vojsku. Na počátku minulého století, v roce 1902 byla uzavřena smlouva mezi magistrátem Brna a vojenskou správou o předání kasáren. K vlastnímu předání kaple došlo v roce 1904. Od této chvíle začíná boj o osud celého areálu, hlavně však kaple. Město chtělo celý areál asanovat a využít k nové zástavbě. Proti tomu protestovala Ústřední památková komise ve Vídni. Situaci z památkového hlediska velmi zkomplikoval ředitel brněnského uměleckoprůmyslového muzea J. Leisching, který navrhl starostovi, že postačí, když se kaple zaměří, vyfotografuje a sejmou se fresky…V roce 1905 bylo v městské radě konstatováno, že zbořením kaple město o zvláštní umělecké dílo nepřijde, protože cenné části mohou být uloženy podobně jako fresky v městském muzeu. O osud kaple se zajímal i následník trůnu Ferdinand ď Este. Bourání začalo v dubnu 1908. Před tím však probíhala dokumentace stavby a jednotlivých architektonických detailů. Ta pokračovala i při bouracích pracích, vše bylo pečlivě označováno. Ve stejné době konstatoval starosta, že kaple se nebourá hrubě, nýbrž se pečlivě odbourává a všechno cenné se uchovává. Uvedl také, že obec má v úmyslu příležitostně projektovat nějakou novou obecní stavbu tak, aby v jejím rámci byla kaple opět postavena s využitím všech dochovaných částí. Prostor po kasárnách i kapli zůstal nezastavěný více než dvacet let. Mezi některými argumenty pro bourání, mimo vlastní spekulaci s pozemky, bylo i to, že kaple překáží zamýšlené trati tramvaje na ulici Zámečnické (byla dokončena v roce 1913) a také, že se otevře velkolepější pohled na průčelí Nové radnice-sídla magistrátu.

Letos v dubnu tedy uplyne 100 let od zbourání Královské kaple.

Královská kaple se tak paradoxně stala asi nejlépe dokumentovanou brněnskou stavbou, která byla kdy asanována. Celý případ je naposledy pěkně popsán v článku Jany a Karla Severinových otištěném ve sborníku Brno v minulosti a dnes 19 (2006).

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

ilustrační foto

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english