návrat na úvodní stránku...

Zápisníček

Novější články:

Dvě archeologické komise…

středa  14. 11. 2018 – Marek Peška – skrýt článek

Jelikož je letošní podzim bohatý nejen na ovoce, ale i na „vykopávky“, předkládáme naše nálezy „čerstvé“ a takříkajíc na talíři, laické i odborné veřejnosti. Tentokrát se dostalo na dva hezké výzkumy z centra Brna. Na prvním z nich pracujeme s Moravským zemským muzeem v takřka domácím prostředí při Zelném trhu, za někdejším Dietrichštejnským palácem. Druhý, se oproti tomu nalézá na Křenové ulici při někdejším brodu přes říčku Ponávku, pro nás dosud na území Terra incognita…

Za Dietrichštejnský palác se včera sešlo na 30 odborníků, kteří zhlédli odkrytá torza středověkých domů a skromný výběr archeologických nálezů. I když se na první pohled může výzkum zdát jako nevýznamný, pravý opak je pravdou. Domníváme se, že se nám dostal do rukou klíč k řešení problému nejstaršího rozvržení někdejšího Horního trhu. Trochu opomíjený dvůr byl po výstavbě paláce kardinála Františka z Dietrichštejna po čtyři staletí „archeologickou konzervou“. Nejstarší nálezy zde pochází již ze závěru 12. století a nejmladší ze štoly pro průzkum brněnského podzemí ze závěru 80. let 20. století. Jelikož výzkum bude pokračovat až do jara, musíme si ještě počkat na konečnou prezentaci výsledků, kterou přineseme i na našem zápisníčku. Prozatím zůstávají nálezy ve víru času jak je naznačeno na posledním z obrázků.

Skromnější návštěva byla na dnešní druhé komisi na Křenové ulici, možná byla důvodem včerejší hojná účast za Dietrichštejnským palácem, nebo „neatraktivní téma“ časně novověké a industriální archeologie. Plně ji však vyvážil víkendový zájem veřejnosti o vycházku pořádanou společně s Technickým muzeem Brno, na kterou máme upoutávku na našich stránkách. Všichni tři členové odborné komise, tedy krom těch z našeho ústavu, si se zájmem shlédli všechny odkryté nálezy. Ty již byly nedávno také částečně prezentovány na stránkách zápisníčku. Již několik týdnů to vypadalo, že nejstarší nálezy na parcele budou pocházet z období pozdního středověku, nicméně se minulý týden v jedné z prohloubených sond podařila odkrýt situace dřevěných konstrukcí z počátku 13. století, skrytá pod mocnou vrstvou přírodních náplav. Máme se tedy na co těšit a to doslova, vzhledem ke kolizní výšce spodní vody. Tentokrát však bylo prezentováno několik fází regulace břehu Ponávky od závěru středověku, technické či odpadní objekty, ale zejména pozůstatky barvírny z období počátků textilního průmyslu v Brně.

Starší články:
Archív:
ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english