Průmyslové srdce moderního Jihlavska na sever od města v kontakt

Průmyslové srdce moderního Jihlavska na sever od města v kontaktu s lesnicko rustikální kulturní krajinou.