Javořice (837 m) s rašeliništěm Karhov od návrší za Klátovcem.

Javořice (837 m) s rašeliništěm Karhov od návrší za Klátovcem.