Lokalita Plandry a Vyskytná nad Jihlavou. Deponie hutnických str

Lokalita Plandry a Vyskytná nad Jihlavou. Deponie hutnických strusek v korytě potoka jako indikátor středověkého hutního provozu