Chrástov, lokalita Trsov v nivě potoka. Detekce středověké zprac

Chrástov, lokalita Trsov v nivě potoka. Detekce středověké zpracovatelské lokality. Průzkum 2009.