Geofyzikální měření mikrogravimetrickou metodou v kombinaci s ge

Geofyzikální měření mikrogravimetrickou metodou v kombinaci s georadarem na Starých Horách v roce 2002.