Průzkumná středověká jáma zkoumaná na Starých Horách v r. 2002 b

Průzkumná středověká jáma zkoumaná na Starých Horách v r. 2002 báňsky do hloubky 4,8m,kontakt terciéru s krystalickým podkladem.