Plošina nad jednou z těžních středověkých šachet na jihlavských

Plošina nad jednou z těžních středověkých šachet na jihlavských Starých Horách, zkoumanou v roce 2002.