Dokumentace zásypu středověké průzkumné jámy na jihlavských Star

Dokumentace zásypu středověké průzkumné jámy na jihlavských Starých Horách v roce 2002.