Výzkum středověké průzkumné jámy menšího průřezu na jihlavských

Výzkum středověké průzkumné jámy menšího průřezu na jihlavských Starých Horách v roce 2002.