Hlavní oblasti a revíry rýžování nebo těžby zlata (žlutá) a poly

Hlavní oblasti a revíry rýžování nebo těžby zlata (žlutá) a polymetalických rud (bílá) na našem území do konce středověku.