návrat na úvodní stránku...

Memorandum

17. února 2011 proběhla tzv. Jihlavská schůzka jakožto důsledek avizované novelizace archeologické části památkového zákona. Na základě nejrůznějších prosakujících informací jsme se rozhodli oslovit kolegy pohybující se ve stejném archeologickém prostředí, to znamená v MPR a PZ měst (ty, které známe s FUMY), abychom se pokusili pojmenovat to, co nás při současné realizaci výzkumů tíží. Zároveň jsme chtěli najít výchozí stanoviska k tomu, jak archeologii chápeme a jak bychom do budoucna provádění záchranných archeologických výzkumů viděli. To, co nám přišlo podstatné a na čem jsme s hlasem takřka nerozborným shodli je obsaženo v Memorandu, které bylo postoupeno Ministerstvu kultury ČR. Memorandem se obracíme zvláště na pracovníky v oblasti archeologie a příbuzných společenských věd. Pokud se zněním Memoranda souhlasíte, podpořte jej prosím svým podpisem.

Memorandum k současnému stavu archeologie v České republice a novelizaci archeologické části památkového zákona

My níže podepsaní jsme si vědomi závažné situace, která v současné době panuje v našem oboru a cítíme potřebu zaujmout stanovisko k dalšímu vývoji. Archeologii vnímáme především jako výzkumnou činnost prováděnou ve veřejném zájmu. Dnešní stav lze shrnout v několika bodech:

1) nejednotnost oborových pravidel
2) absence oborové kontroly a nefunkčnost dosavadních dohod s Akademií věd České republiky
3) netransparentnost činnosti v rámci oboru
4) absence jasných pravidel při stanovování nákladů záchranných archeologických výzkumů
5) absence nezávislého odborného arbitra
6) chápání nezákonného rozkrádání kulturního dědictví v České republice tzv. detektoráři jako volnočasovou aktivitu

V souvislosti s připravovanou novelizací archeologické části památkového zákona a na základě našich dlouholetých zkušeností, by k řešení výše uvedených problémů mohly vést tyto návrhy:

1) zachovat neziskový charakter institucí provádějících archeologickou činnost. Z hlediska obavy o snižování odbornosti a naopak zvyšování komercializace, považujeme za nežádoucí udělování licenci živnostníkům a obchodním společnostem. Tato skutečnost by měla být ošetřena v rámci připravovaného zákona
2) zákonem, případně ministerskou vyhláškou stanovit oborová pravidla
3) formou ministerské vyhlášky stanovit metodiku výpočtu nákladů na archeologický výzkum
4) zákonem stanovit základním podmínky výběrových řízení (VŘ) na archeologii. Vzhledem ke skutečnosti, že výsledkem archeologického výzkumu je odborná zpráva, měly by podmínky VŘ zohlednit primárně kvalitu a odbornost nabízeného řešení oproti doposud zcela jednoznačně upřednostňovaných nákladů (viz bod 2)
5) vytvořit nezávislý ministerský kontrolní orgán, který bude mít i funkci odborného arbitra
6) zákonem stanovit kvalifikační kriteria pro získání licence na provádění archeologických výzkumů
7) zákonem stanovit formu kontroly a evaluace jednotlivých oprávněných organizací
8) zákonem stanovit podmínky pro používání detektorů kovů. Použití detektoru vnímáme jako formu archeologického výzkumu

V Jihlavě 17.2. 2011

Mgr. Petr Hrubý PhD., Mgr. Vojtěch Kašpar, Mgr. Václav Kolařík, David Merta, Mgr. Zdeněk Neustupný, Mgr. Marek Peška, PhDr. Jaroslav Podliska PhD., Mgr. Pavel Šlézar PhD., Mgr. Richard Zatloukal, Mgr. Michal Zezula

Aktuálně 349 podepsaných:

JménoPovolání
Mgr. Lenka Sedláčkováarcheolog Archaia Brno
Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.VŠ pedagog
Blanka Veselá, Mgr.archeolog Muzeum Prostějovska
Mgr. Petr Holubarcheolog, Archaia Brno o.p.s.
Mgr. Petr Vachůtarcheolog Muzea města Brna
Bc. Miroslav Dejmalarcheolog, Archaia Brno o.p.s.
Mgr. David Zimolaarcheolog
Renáta Přichystalováarcheoložka
Mgr. Petr Dresler, Ph.D.archeolog
František Trampotaarcheolog, Regionální muzeum v Mikulově
Mgr. Šimon Ungerman, Ph.D.archeolog
Mgr. Ivana Vostrovskáarcheoložka
Mgr. Alena Knechtováarcheolog
Jan Petříkstudent
Jiří Fröhlicharcheolog
Mgr. Jan Kolářarcheolog
Mgr. Petr Žákovskýarcheolog
Mgr. František Kašpárekarcheolog
Mgr. Aleš Navrátilarcheolog, Muzeum města Brna
Mgr. Ondřej Mlejnekarcheolog
Mgr. Vendula Hromádkovákurátorka/archeoložka Muzeum města Brna
Mgr. Dana Zapletalováarcheoložka
Michaela Zezulováarcheolog
Mgr David Parmaarcheolog
Mgr. Michal Přichystalarcheolog (ÚAPP Brno, v.v.i.)
Bc. Michal Vágnerstudent (ÚAM FF MU)
Tomáš Tencerstudent
Mgr. Bc. Klára Prokopovástudentka (ÚAM FF MU, Prf MU)
Mgr. František Kolářarcheolog (NPÚ Ostrava)
Ivo Štefan, PhD.VŠ pedagog
Mgr. Petra Kaniovápamátkář (NPÚ Ostrava)
Ladislav Boreckýstudent
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D.archeolog
Mgr. Barbara Marethováarcheolog (NPÚ Ostrava)
PhDr. Jaroslav Peška, Ph.D.archeolog
Bc. Michal Hlavicaarcheolog, GIS technik, student ÚAM & UEE FF MU
Mgr. Josef Jan Kovářarcheolog, student MU Brno
Adéla Balcárková, Mgr.archeolog
Mgr. František Kostroucharcheolog
Bc. Miroslav Popelkastudent
Bc. Jiří Grünseisenarcheologický technik, student ÚAM FF MU
David CibulkaStudent FF MU
Tomáš Dvořákstudent
Bc. Jiří ZubalíkStudent ÚAM FF MU
Bc. Ctibor Ostrýstudent (archeologie - historie) FF MUNI
Bc. Jan Gánovskýstudent ÚAM FF MU
Bc. Petra Rebrošovástudent ÚAM FF MU
Mgr. Pavla Skalickáarcheolog NPÚ Ostrava
Mgr. Zdenka Kosarováarcheoložka
Bc. Tomáš Zelenkatechnik (NPÚ Ostrava), student
Bc. Richard Bíškostudent
Jiří Janíčekstudent FF MU
Bc. Aleš Hocharcheolog Archaia Brno o.p.s., student ÚAM FF MU
Bc. et Bc. Hana Lukšíkovástudentka ÚAM FF MU
Mgr. et Mgr. Ludmila Kaňáková Hladíkováarcheoložka
Bc. Ondřej Blahastudent
Bc. Luboš Rypkaarcheolog, student
Soňa Krollovástudent archeologie, FF MU
Bc. Peter Tkáčštudent
Mgr. Gabriela DreslerováArcheozoolog
Mgr. Monika Martiniskovástudentka UAM FF MU
Bc. Jana Moravcovástudentka
Mgr. Klára Šabatová, Ph.D.archeolog (MU Brno)
Mgr. Jaromír Šmerdaarcheolog Masarykovo muzeum v Hodoníně
Prof. PhDr Jan Bouzek, DrScuniv.prof.archeologie
Martin Malatastudent
Mgr. Karel Nováček, PhD.odborný asistent VŠ
Zoltán Konczstudent FF MU
Doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.VŠ pedagog
Mgr. Marek Kalábekarcheolog
Mgr. Hana Dehnerováarcheoložka
Mgr. Zuzana Jarůškováarcheoložka
Mgr. Pavel Jansaarcheolog
Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.archeolog
Doc. PhDr. Eduard Droberjar, Dr., prof. UMCSVŠ pedagog
Mgr. Jindřich Hlasarcheolog (NPU Ostrava)
Mgr. Anna Pankowskáantropoložka
PhDr. Jan Michálekarcheolog
Bc. Jitka Knotkovákurátorka sbírek (Muzeum Vysočiny Třebíč)
Beáta KalinováStudentka archeologie na FF MU
Mgr. Zdeňka Nerudová, Ph.D.archeolog, MZM
Mgr. Antonín Zůbekarcheolog - Archaia Brno o.p.s
Icvana Hollanováreferent památkové péče
Mgr. Petr Menšík, Ph.D.archeolog
Mgr. Hana Chytráarcheoložka, NPÚ
Mgr. Ladisla Rytířarcheolog UP Olomouc
Mgr. Zuzana Thomováarcheolog
Linda FosterNPÚ ÚOP v Plzni - archeolog
Tomáš Ott, Mgr.konzervátor NPÚ ÚOP v Ostravě
Martin Moník, Mgr.archeolog
Mgr. Zuzana Jamrichovástudentka, FF UK,
Mgr. Ladislav Čapekarcheolog, student
RNDr. Eva Jamrichová, PhD.palynolog
Arkadiusz Tajer Mgr.archeolog
PhDr. Jan John, Ph.D.VŠ učitel
Mgr. Hynek Zbranekarcheolog, Archaia Brno o.ps.
Mgr Jakub Vránaarcheolog
Bc. Jakub Těsnohlídekstudent ÚAM FF MU
Mgr. Miroslav Daňhelarcheolog
Petr Rožmberskýporadce ve společenských vědách
Bc. Petra Kaderkovástudent (ÚAM FF MU)
Mgr. Petra veseláarcheolog
Radka KohoutováStudent ÚAM FF MU
Lucie Černástudent
Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc.vysokoškolský učitel
Mge. Jan Havrdaarcheolog
Mgr. Klára Rybářováarcheolog
blbeček archeolog z brnarozkradač s titulem
PhDr. Zdeňka Měchurová, CSc.archeolog
Jiří Doupalstudent Dějin umění
PhDr. Jiří Mertaarcheolog, Technické muzeum v Brně
PhDr. Petr Juřinaarcheolog, ARCHAIA,o.s.
Mgr. Jana Mazáčkováarcheolog, ÚAM Brno
Mgr. Hana Pavelková památkář
Mgr. Dagmar Vachůtová, Ph.D.archeolog ÚAM FF MU
Hana Runčíkovástudentka dějin výtvarných umění
Bc. Vlastimil Králstudent UPRAV FF UK
Lenka Bednářovápamátkář
Štěpán Černošasistent archeologického výzkumu
Mgr. Marika Tisuckáarcheolog
Jana Tůmováasistent archeologického výzkumu
Mgr. Zdeňka Míchalováhistorička umění, doktorandka FF MU
Michala PřibylováStudent ÚAM FF MU
Karel Faltýnekarcheolog NPÚ ú. o. p. Olomouc
Jarmila Nedbalovástudent
Bc. Šárka Juřinovástudentka archeologie a dějin umění
Radek Matoušekstudent
Mgr. Jiří Kalaantropolog
PhDr. Hedvika Sedláčková CSc.archeolog Archaia Brno o.p.s.
Bc. Matěj Kruntorádstudent dějin umění
Mgr. Zbyněk Moravecarcheolog (Ostravské muzeum p.o.)
Alena Pětrošovástudent UPRAV FF UK
Tomáš Jelínekstudent
Martin Niklstudent UAM FF MU
Petr Pajdlastudent archeologie
Bc. Martina Pajerovástudent (KARCH FF UHK)
Kateřina Pomykalovástudentka
Bc. Jan Šeinerstudent ÚAM FF MU
Bc. Kateřina Doležalovástudentka ÚAM FF MU
Prof. PhDr. Josef Unger, CSc.VŠ pedagog
Bc. Barbora Machovástudent (ÚAM FF MU)
Bc. Zuzana Haraštovástudentka FF UP v Olomouci
Bc. Irena Ženožičkovástudentka ÚAM FF MU
doc. PhDr. Eliška Kazdová, CSc.VŠ pedagog
Bc.Lucie Laštíkovástudentka archeologie
Barbora Horvátová, Bc.studentka
Mgr. Petra Dohnalovápamátkář NPÚ ú.o.p. v Brně
Mgr. Vendula Vránováarcheolog
Václav Tomkaasistent archeologického výzkumu, NPÚ Olomouc
Vilém Knoll, Ph.D.VŠ Pedagog
Lukáš Gurskýštudent
Tomáš Přidalstudent
Alžběta Čerevkovástudentka ÚAM FF MU
Bc. Eva Kopeckástudentka ÚPRAV
Mgr. Kristýna Peroutková Matějkováarcheoložka
Bc. Petra Sedláčkovástudentka archeologie
Mgr. Zuzana Holubováarcheolog
Tomáš KomzákKonzultant
Mgr.Bc.Petra Svačinováabsolventka archeologie FF UP, právník-personalista MěÚ
Hana Velčovskástudent
PhDr. Ivana Kouckávysokoškolská učitelka
Bc. Martin Ptákarcheolog
Mgr. Tereza Tichá Krasnokutskáarcheolog
Bc. Tomáš MangelOSVČ
Mgr. Pavel Kubálekantropolog
Bc. Jitka JizerováStudentka
Bc. Jana Kopřivovástudent
Bc. Veronika Novákovástudent ZČU
Bc. Vojtěch Wertichstudent (geologie - PřF MU)
Mgr. Jan KošťálArcheolog
Dagmar Smiešnástudentka FF MU
Mgr.Petra Zapalačováučitelka
Bc. Margita Filipovástudentka UAM Brno
Bc. Renata Macholdovástudentka ÚAM FF MU
Bc. Monika Hruškováarcheolog, student
Bc. Lucie Paštikovástudent
Jakub Stejskalstudent
Jiří KadlecStudent archeologie na ÚAM FF MU
Mgr. Karel KovaříkAmatérský hledač pokladů
Mgr. Veronika Hanušovástudent
Mgr. Tereza Šálkovástudent
Lucie Kursovástavební historik
PhDr. Jiří Kalferstarcheolog
Mgr. Ondřej Malinaarcheolog
Filip Prekoparcheolog
Mgr. Miroslava Cejpováarcheolog
Mgr. Martin Tomášek, Ph.D.archeolog
Mgr. Zdeněk Tvrdýantropolog
Mgr.Alena Měřínskámuzejní pracovník
Yvona kovaříkovárestaurátor MZM Brno
PhDr. Radko Sedláčekarcheolog
Mgr. Petr Neruda, Ph.D.kurátor MZM
PhDr. Pavel Borský, CSc.historik umění
Mgr. Markéta Mackůarcheolog
Mgr. Aleš KnápekArcheolog, MNJ p. o.
PhDr. Pavel Šebestaarcheolog
Bc. František Flekdokumentátor (archeologie)
Radim Vrlapamátkář
Mgr. Zdeňka Sůvováarcheozoolog
ing. Pavel Bolina, CSc.OSVČ
Mgr. Ondřej Tůmaarcheolog Muzeum Těšínska
Mgr. Ivan Peřinastavební historik
PhDr. Michal Tryml archeolog
Mgr. Lukáš Holataarcheolog, student
Mgr. Zdeňka SchejbalováStudentka PhD - archeologie
PhDr. František Frýdaarcheolog
PhDr.Martina Bekováarcheolog-Muzeum Rychnov n.Kn.
Mgr. Tomasz Cymbalak (NPÚ Praha)archeolog (NPÚ Praha)
Mgr. Petr novýarcheolog&hlavni dokumentator
Radmila Stránská, PhDr.památkář - archeolog
Petr Vitula, PhDr.archeolog NPÚ ÚOP v Brně
Mgr. Petr Kosarcheolog
Mgr. Ondřej Švejcararcheolog, student
Mgr. Ludmila Vasserbauerovápamátkář
Bc. Hana Čižmářovástudent ÚAM FF MU
Kateřina Skalíkovápamátkář
Mgr. David Válekarcheolog, ÚAM FF MU
Bc. Šárka Vichrovástudent ÚAM FF MU
Bc. Kristýna Cebovástudent
Iva Kapounovástudent ÚAM FF MU
Mgr. Inna Mateiciucová, PhD.archeolog (MU Brno)
Dr. phil. Maximilian Wildingkulturní antropolog
Mgr. Ivan Čižmářarcheolog
BcA. Radka SedlákováMístopředsekyně / Archaeologia Mesopotamica, o.s.
Bc. Šárka TrávníčkováOSVČ, Archaeologia Mesopotamica, o.s.
Lucia Miškolciovástudent archeologie
Bc. Jakub Matoušekstudent
Heinrich Julius Schliemann Ametérský archeolog
Mgr. Blanka Mikulkováarcheoložka
Bc. Jan Večeřastudent MU
Mgr. Petr Kostrhunarcheolog-kurátor MZM
Bc. Jindřich Plzákstudent KAR ZČU
Bc. Veronika Kosařovástudent KAR ZČU
Slavomír Kudláčekpamátkář
Petra Žaloudkovádokumentátorka archeologie
Pavel Mrověcstudent (FR UPCE)
Mgr. Pavlína Kalábková, Ph.D.odborná asistentka na FF UP
Ing. Jan Sommerredaktor, památkář
PhDr. Eva Ulrychováarcheolog
Mgr. Lucie Konvičkovávýtvarný pedagog
Mgr. Jakub Halamaarcheolog
Zdeněk LochmannNPÚ Praha
Kamil Daněkstudent
Mgr. Marcela Waldmannováarcheoložka
Mgr. Dagmar Franzeováarcheolog, student
Mgr. Jiří Valkonyarcheolog Archaia Jih o.p.s.
Mgr. David TumaPamátkář
Bc Jan Horákstudent
Bc. Aleš CharvátFinanční trhy, ING Bank, Praha
Karel Kašák Bc.Archeolog Archaia Jih o.p.s.
Barbora Kubíkovástudentka FF MU
Mgr. Zdenek Schenkarcheolog
Mgr.Jindra Hůrkováarcheolog
Karel Slavíčekstudent
Mgr. Jiří Ornaarcheolog
Mgr. Veronika Dudkováarcheolog ZČM v Plzni
Mgr. Renata Tišerováarcheolog Národního památkového ústavu, úop v Liberci
Mgr. Hana Přerostováarcheolog
Bc. Kamil Peřina DiS.Asistent archeologického výzkumu
Mgr. Tomáš Čurdaarcheolog
Mgr. Lucie Valáškováarcheolog
Mgr. Ladislav Varadzin, Ph.D.archeolog
Mgr. Petr Hejhal, Ph.D.archeolog
Vojtěch Nosekstudent ÚAM FF MU
Bc. Hana Chalánkovástudentka dějin umění FF UP
Tereza Zbránkovástudentka archeologie FF MU
Bc.Tereza Rychtaříkováprodavačka
Mgr. Peter Tótharcheológ
Lukáš Gáltechnický ředitel
Bc. Hana Kašparovástudentka (KAR ZČU)
ďobo Koštial, Mgr.archeolog
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.vysokoškolský učitel, děkan FF ZČU
Petr Jenčarcheolog, VMG v České Lípě
Miln Metličkaarcheolog
Michaela Kršovástudentka archeologie FF MU
Lenka Běhounkovástudent ÚAM FF MU
RNDr. Josef Pšenička, Ph.D.vědecký pracovník
Zdeněk Dragoun PhDr.archeolog
Mgr Jan Pížlhistorik amatér
Mgr. Lucie Pížlováhistorik amatér
Mgr. Martin Vyšohlídarcheolog
Mgr. Andrea Matějíčkováarcheolog
Mgr. Petra Zelenáabsolventka FF MU
Mgr. Jan Kyptaarcheolog (NPÚ)
Dominika Schmidtovástudentka
Tomáš Alušík, PhDr. PhD.MIfAarcheolog-památkář
Mgr. Martin Šedivýarcheolog
Monika Maixnerovástudentka
Vojtěch Peksastudent
Mgr. Ing. Lubomír Prokešodborný pracovník PřF MU
Bc. Barbora Košutovástudentka ÚAM FF MU, nyní RD
PhDr. Dagmar Černouškováhistorička umění
Bc. Jan Kožíšekstudent archeologie
Bc. Alice Neuvirtovástudentka archeologie
Bc. Petra Sehnoutkováarcheolog, studentka na RD
PhDr. Jan Merglhistorik umění
Kateřina Červenástudentka ÚAM FF MU
Mgr. Alena Novotnáarcheolog
Mgr. Marek Kiecoňarcheolog (NPU Ostrava)
Mgr. Marek Lečbycharcheolog
Gabriela Zavadilovástudent
Petr Duffekasistent archeologického výzkumu
Mgr. Olga Lečbychováarcheolog, nyní na RD
PhDr. Miroslav HusHistorik-archeolog-numismatik
bc. Tomáš Chrástekarcheolog SM UH
Lenka Kirnerovástudent FF UP v Olomouci
Bc. Petr Zajíčekstudent
Mgr. Milan Procházkaarcheolog
PhDr. Irena LoskotováVŠ pedagog
Jindřiška Polejovádokumentátor archeologie
PhDr. Pavel Michnaarcheolog
Andrea Kouckástudent ÚAM FF MU
Olga Sedláčkovápracovník muzea
Mgr. Martina Kotkováarcheolog
Bc. Matěj Forstarcheolog RMK, student
Lucia Menyhértovástudent FF MU
Patrícia Schindlerováštudentka archeológie
Anna Večeřovákonzervátorka
Jaroslav Oskar Nedbalasistent archeologického výzkumu
Bc. Michaela Vašinovástudent UPRAV FF UK
Mgr. Tomáš NováčekArcheolog
Mgr. Roman Malachstudent ÚAM & UEE FF MU
Mgr. Miroslava Šudomová muzeoložka
Jan Bočekstudent
Bc. Jan Eigner student ÚAM FF MU
Mgr. Eliška Mezenskáarcheoložka
Mgr. Martina Zavadilováarcheolog
Jan Zemanstudent ÚAM FF MU
Adéla Grolmusovástudentka
Tomáš Moristudent
Eliška Mrázkovástudentka
PhDr. et Mgr. Petr Šída, Ph.D.archeolog a geolog
Richard Zatloukalstudent
Mgr. Sylwester Chmielowiecarcheolog - Archaia Praha o.p.s.
Petr Večeřaarcheologický technik (NPÚ Ol.)
Mgr. Stanislav Vohryzekstudent archeologie, MU Brno
PhDr. Jarmila Čihákováarcheolog
Mgr. Miloš Hlava, Ph.D.archeolog
Kateřina Opicovástudentka
Mgr. Lukáš Kratochvíltechnik kHi PdF MU Brno
Jakub Králstudent
Mgr. Milan Vyhlídalstudent
Bc. Jan Kaňkastudent
Aneta Doležalovástudentka FF UHK
Bc. Martin Vojtasstudent
Kristína Piačkovástudent ÚAM FF MU
Jan BrožákStudent archeologie
Bc.Radim Brtníčekarch.dělník-kopáč
Petr Vysloužil, Mgr. Ing.místostarosta obce Bedihošť, archeolog

 

ilustrační fotografie
Virtuální model Brna Panorama města Brna YouTube.com

czech deutsch  english